Behandeling

Herken jij onderstaande klachten? Wij bieden kortdurende behandeling bij de volgende klachten:

 Faalangst;
 Onzekerheid;
 Negatief zelfbeeld;
 Angstig;
 Niet lekker in je vel zitten;
 Klachten na een schokkende gebeurtenis zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, herbelevingen, nachtmerries en verhoogde spanning;
Boze buien;
 Moeite met het uiten van emoties.

Tijdens de behandeling maken we onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en PMT. We bieden behandeling aan kinderen (en hun ouders), jongeren en volwassenen.

WERKWIJZE

Na de aanmelding vindt er eerst intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient voor het intakegesprek de toewijzing binnen te zijn. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, kan jou gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek worden de klachten besproken en de verwachtingen van de behandeling. Daarna kan gestart worden met de behandeling. De behandelaar stelt binnen 6 weken een behandelplan op met leerdoelen. Uit hoeveel sessies de behandeling bestaat, is afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling wordt in principe stapsgewijs afgebouwd. Tijdens de behandeling wordt met jou geëvalueerd hoe je het traject ervaart. Aan het einde van de behandeling wordt ook met jou geëvalueerd wat je hebt geleerd, hoe je de behandeling hebt ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de behandeling afgesloten.

Onze behandeling is kortdurend. Blijkt gedurende het traject dat je langdurig behandeling nodig hebt, dan verwijzen wij jou door naar een juiste instelling.

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede