Diagnostiek jeugd

Heb je zorgen over je kind of ervaart je kind allerlei klachten en vraag je je af wat er aan de hand is? Om meer duidelijkheid te krijgen waarom je kind niet goed in zijn of haar vel zit, kunnen wij onderzoek doen.

Wij voeren handelingsgerichte diagnostiek uit. Dit betekent dat we problemen bij kinderen en hun omgeving analyseren met als doel een passend advies te geven. Wij stellen geen psychiatrische diagnoses. Soms kan dit wel nodig zijn, dan verwijzen we door naar een andere zorgaanbieder of we vragen een externe professional om mee te kijken.

Wij doen onder andere onderzoek naar:

✓ Cognitieve capaciteiten (IQ bepaling);
✓ Gedragsproblemen;
✓ Sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Aandacht en concentratie;
✓ Hechting;
✓ Prikkelverwerking;
✓ Executieve functies (de vaardigheid om gedrag te kunnen remmen, de vaardigheid om flexibel te kunnen schakelen, planvaardigheden en organisatievaardigheden, onthouden én verwerken van informatie en het reguleren van emoties).

WERKWIJZE

Na de aanmelding wordt er een intakegesprek gepland. Een intakegesprek kan gepland worden als de toewijzing vanuit de gemeente binnen is. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij om een aantal vragenlijsten in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan? Dan verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid naar de klachten gekeken.

Als de klachten duidelijk zijn, wordt vervolgens onderzoek gedaan. Welk onderzoek hangt af van de klachten. Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken met het kind, met ouders en/of school, een observatie op school of er kan bijvoorbeeld worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

Als het onderzoek is afgerond, vindt er een adviesgesprek plaats. In dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of begeleiding zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en welke hulp het meest passend is, wordt gekeken of wij dit als organisatie zelf kunnen bieden of een andere organisatie meer passend is. Ook evalueren we in dit gesprek hoe het traject is verlopen.

Het diagnostisch onderzoeksverslag dient binnen 3 maanden na de zorgtoewijzing door de gemeente door ons te zijn opgesteld.

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede