Begeleiding

Ambulante Begeleiding (jong)Volwassenen

Ben jij op zoek naar hulp zodat je zo zelfstandig mogelijk kan leven? Als ambulante begeleiders komen we bij jou thuis om jou te begeleiden. Wij begeleiden op verschillende leefgebieden bijvoorbeeld:

 gezonde levensstijl aanleren;
 structuur aanbrengen in het huishouden;
 het regelen van jouw administratie;
 omgaan met anderen;
 het zoeken en volhouden van een daginvulling;
 het meegaan naar belangrijke gesprekken;
 het aanleren van sociale vaardigheden.

Ambulante Begeleiding Jeugd

Kinderen en jongeren met (gedrags)problemen of een beperking gaan vaak anders om met het aanleren van sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfredzaamheid. Door middel van begeleiding is het mogelijk om kinderen inzicht te geven in eigen handelen, zodat ze anders leren omgaan met hun beperking of probleem. Maar vooral om kinderen inzicht te geven in eigen mogelijkheden en hoe deze op een positieve manier in te zetten. Met aandacht voor het kind als unieke individu, gaan we aan de slag om zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid te vergroten. Wij bieden ambulante begeleiding jeugd aan kinderen vanaf 8 jaar.

Ambulante gezinsbegeleiding

Als er binnen het gezin sprake is van problemen, heeft dit vaak een grote impact op het gehele gezin. Hierbij kan je denken aan moeilijkheden in de opvoeding of een gezinslid met een beperking. Ook als er conflicten zijn tussen jullie als partner of de kinderen of als sprake is van een scheiding, kan het gezin uit balans raken. Door middel van begeleiding werken we aan het herstellen van deze balans. Alle gezinsleden worden hierin gezien en meegenomen. Samen verkrijgt het gezin nieuwe inzichten en handvatten om anders met elkaar om te gaan.

Werkwijze

Zorg Maatschap Twente werkt met duo begeleiding. Dit betekent dat er altijd een eerste en tweede persoonlijk begeleider bij jou en/of jullie gezin betrokken is. Wij kiezen voor deze werkwijze om ervoor te zorgen dat er tijdens vakantie of ziekte van de eerste persoonlijk begeleider begeleiding beschikbaar is. Ook houden we op deze manier de kwaliteit en professionaliteit hoog. Immers twee mensen weten meer dan één. Daarnaast kan een orthopedagoog betrokken zijn bij de begeleiding voor pedagogische ondersteuning.

De eerste persoonlijk begeleider is jouw aanspreekpunt. Samen spreek je af wanneer en hoeveel begeleiding je wilt hebben. Het aantal uur begeleiding kan eventueel ook verdeeld worden over een eerste en tweede persoonlijk begeleider. Hoeveel uren begeleiding je hebt, ligt aan jouw hulpvraag en aan jouw beschikking vanuit de Gemeente. 

In het intakegesprek heb je aangegeven wat je nog graag wilt leren of waar je ondersteuning bij nodig hebt. Deze informatie wordt opgeschreven in het start-begeleidingsplan. in de eerste 6 weken van de begeleiding wordt het start-begeleidingsplan gemaakt en ondertekend.

Na de eerste 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. Hierin bespreken we hoe de eerste 3 maanden zijn gegaan, of de leerdoelen kloppen die in het start-begeleidingsplan staan en hoe we hier aan gaan werken de komende tijd. Bij dit gesprek ben jij, je persoonlijk begeleider(s), de orthopedagoog, (evt. je ouders) en eventuele andere hulpverleners aanwezig. De gegevens uit dit gesprek worden vastgelegd in een evaluatieverslag en het definitieve begeleidingsplan.

Daarna is er in principe elk half jaar een evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek wordt met jou, de persoonlijk begeleider(s), de orthopedagoog en eventueel anderen gesproken over de afgelopen 6 maanden en hoe het gaat met jouw leerdoelen. Van het evaluatiegesprek wordt een evaluatieverslag gemaakt. Ook zal het begeleidingsplan worden aangepast daar waar nodig. De begeleiding vanuit Zorg Maatschap Twente wordt zonodig verlengd en er worden nieuwe leerdoelen opgesteld. Ook kan het zijn dat na het evaluatiegesprek de begeleiding (stapsgewijs) wordt afgesloten.

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede