Vergoeding

Vergoeding vanuit de Gemeente

De volgende diensten kunnen vergoed worden vanuit de Gemeente:

✓ Diagnostiek kind en jeugd;
✓ Behandeling jeugd;
Ambulante begeleiding kind, jeugd en gezin;
✓ Ambulante begeleiding (jong)volwassenen;
✓ Trainingen.

Wij hebben een contract met de volgende Gemeenten: Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser en Oldenzaal.

Het bijbehorende tarief kun je terug vinden op je beschikking die je hebt ontvangen vanuit de Gemeente. Heb je nog geen beschikking? Neem dan contact op met de Gemeente waarin je woont.

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is gratis. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat wij doen, hoe wij werken en wat er voor nodig is om ondersteuning te ontvangen vanuit Zorg Maatschap Twente. Aan de hand van het kennismakingsgesprek kan je beslissen of je ondersteuning wilt ontvangen vanuit Zorg Maatschap Twente.

Tarieven 2020

Je kan er ook voor kiezen om onze diensten particulier te betalen. Zie hieronder de tarieven:

Diagnostiek kind en jeugd: € 90,- per uur
✓ Behandeling: € 80,- per uur
✓ Begeleiding: € 55,- per uur
✓ Faalangsttraining € 300,- p.p incl. BTW
✓ Weerbaarheidstraining € 399,- p.p incl. BTW
✓ Sociale vaardigheidstraining € 399,- p.p incl. BTW

Vergoeding via alternatieve geneeswijzen vanuit de Zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de zorg vanuit de zorgsoort ‘alternatieve geneeswijzen’ vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je moet dus wel aanvullend verzekerd zijn hiervoor. Zorgverzekeraars stellen dan wel de eis dat de zorgaanbieder lid moet zijn van een beroepsvereniging die door de betreffende zorgverzekeraar erkend is.

Of een beroepsvereniging erkend is, kun je zelf opzoeken in de lijst met erkende beroepsverenigingen of erkende zorgaanbieders. Deze lijst vind je op de website van zorgverzekeraars. Ook vind je op de website van zorgverzekeraars meer informatie over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen.

Wij zijn aangesloten bij de NVO als beroepsvereniging en de VVP. Daarnaast zijn wij SKJ geregistreerd.

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede