Training

Al van jongs af aan is het aanleren van bepaalde vaardigheden noodzakelijk om je staande te kunnen houden en te ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfredzaam persoon. Als er bijvoorbeeld sprake is van een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, vraagt het aanleren van deze vaardigheden soms meer aandacht. ZMT geeft groepstrainingen om hierbij te ondersteunen.

Sociale vaardigheden

Het kan zijn dat sociale vaardigheden niet vanzelfsprekend zijn voor jou. Misschien dat je dit thuis niet of onvoldoende geleerd hebt, dat het voor jou niet vanzelfsprekend is hoe mensen onderling met elkaar omgaan of je vindt het lastig de juiste vaardigheden in te zetten in een sociale situatie.

Tijdens de training sociale vaardigheden werken we samen aan:
✓ Wat zijn sociale vaardigheden;
✓ Hoe herken je een sociale situatie;
✓ Welke sociale vaardigheden bezit jij al;
✓ Welke vaardigheden kun je inzetten in een sociale situatie;
✓ Wat kun je doen als de situatie anders verloopt dan je graag zou willen.

Wil je meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.