Missie en Visie

We werken vanuit de volgende kernwaarden

Eenvoudig

Wij zijn een kleinschalige praktijk. Heel bewust hebben we gekozen voor een eenvoudige inrichting van onze praktijk. Wij houden korte lijnen. Op deze manier kunnen we snel schakelen waar dat nodig is. Zo bieden wij eenvoudige én kwalitatief goede zorg.

Oplossingsgericht

Iedereen wordt ondersteund door uit te gaan van eigen mogelijkheden in plaats van beperkingen. Kijkend naar ieders wens worden er samen doelen opgesteld, geëvalueerd en behaald.

Deskundig

Zorg Maatschap Twente blijft deskundig door het volgen van (bij)scholing, training en intervisie. Als het nodig is, werken we samen met of verwijzen we door naar externe partijen.

Gelijkwaardig

Wij stimuleren jou zoveel mogelijk eigen regie te houden en te voeren. In samenspraak met jou en jouw directe omgeving wordt bepaald welke regie jij zelf kunt voeren en welke taken samen opgepakt worden. Wij kijken over jouw schouder mee en stimuleren jou tot het maken van je eigen keuzes om je eigen weg te kiezen.

Transparant

Transparant zijn naar onze cliënten vinden we heel belangrijk. Daarom kun je bij ons gemakkelijk jouw eigen dossier inzien. Op ieder moment kun je kijken wat er over jou gerapporteerd wordt. Afspraken die met jou gemaakt worden, schrijven we op en komen we ook na. Alles gaat is in overleg met jou. Met andere woorden: Samen op weg!

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede