Missie en visie

Onze missie is helder! Wij bieden kinderen, jongeren en ouders ondersteuning zodat zij weer lekker in hun vel zitten en gelukkig kunnen zijn! Door middel van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid krijgen kinderen, jongeren en ouders handvatten aangeboden. Met deze handvatten zijn zij in staat situaties anders te benaderen, ander gedrag te laten zien en creatieve oplossingen toe te passen.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

Eenvoudig 
Wij zijn een kleinschalige praktijk. Heel bewust hebben we gekozen voor een eenvoudige inrichting van onze praktijk. Op deze manier kunnen we snel schakelen waar dat nodig is.

Deskundig
We streven ernaar om kwalitatief goede zorg te leveren. Om deze kwaliteit uit te dragen, heeft ZMT zich aangesloten bij beroepsverenigingen NVO en de VVP. Daarnaast zijn Monique en Inge ook SKJ geregistreerd.

Transparant
Transparant zijn vinden we heel belangrijk. Samen kijken we welk traject het beste past. Kijkend naar ieders wens worden er samen doelen opgesteld, geëvalueerd en behaald.

Handelingsgericht werken 
ZMT kijkt naast de problemen ook naar de behoeften, kwaliteiten en vaardigheden van het kind, de jongeren en/of de ouder(s). Het doel is niet diagnosticeren, maar een passend advies te geven, zodat handelingsgericht aan de slag kan worden gegaan.