Training

Hieronder vindt u een overzicht van ons actuele trainingsaanbod.

Jungle Memory - werkgeheugen trainingsprogramma

Jungle Memory is een werkgeheugentrainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties. Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee kinderen op elke computer waar dan ook kunnen inloggen.

Voor wie
De werking van Jungle Memory is wetenschappelijk aangetoond voor leerlingen met leerproblemen, waaronder ook leerlingen met ADHD, Dyslexie, DCD en Autisme.

Hoe werkt het?
Jungle memory traint leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen stelt ons in staat om mentale aantekeningen te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. We gebruiken deze vaardigheid bij talloze vakken als taal, rekenen, geschiedenis of NASK. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken. Met een goed werkgeheugen kan een leerling makkelijker de eisen vanuit school aan, kan beter omgaan met examenstress en kan steeds ingewikkeldere lessen aan. Een student met een beperkt werkgeheugen kan zich moeilijker concentreren, kan moeilijker nieuwe stof tot zich nemen en zal lagere resultaten hebben. Leerlingen met een goed werkgeheugen behoren bij de betere leerlingen. Jungle Memory traint het werkgeheugen in kleine stapjes. Wanneer een leerling verder komt met de training worden de oefeningen uitdagender en meer belastend om het brein uit te dagen harder te werken. Jungle Memory past zich voortdurend aan aan de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Zo wordt er nooit te zwaar of te slap getraind, maar telkens op het juiste niveau om succes te kunnen behalen.

Opbouw
✓ De training met drie oefeningen duurt ongeveer 10-20 minuten per keer;
✓ Het kind traint 4 maal per week gedurende een periode van 8 weken;

Dit maakt dat het gemakkelijk in te passen is in de agenda van school. Het kan ook bijvoorbeeld deels op een praktijk of school gedaan worden en deels thuis.

Leeftijd
7-16 jaar

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie over Jungle Memory kunt u kijken op de site https://lb.junglememory.com/

Kosten
De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Sociale vaardigheden

In deze training leert uw kind competenter te worden in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes, minder spanning en faalangst te hebben in sociale situaties, uw kind leert vaardigheden om beter om te gaan met sociale situaties en uw kind leert hoe hij of zij die vaardigheden in het dagelijks leven kan toepassen. 

Onderwerpen
✓ kennismaken;
✓ samenwerken;
✓ nee zeggen;
✓ complimenten geven;
✓ pesten en wat doe je als je gepest wordt?

Aantal deelnemers
6-8 deelnemers

Leeftijd
8-12 jaar oud

Opbouw
✓ informatieve ouderbijeenkomst;
✓ 4 bijeenkomsten voor de kinderen van 1 uur en 15 minuten (elke week 1);
✓ 1 ouderbijeenkomst van 1 uur en 15 minuten;
✓ 4 bijeenkomsten voor de kinderen van 1 uur en 15 minuten (elke week 1);
✓ terugkomdag voor de kinderen na 6 weken;
✓ individueel eindgesprek met ouders;
✓ Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Kosten
De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Faalangst

Met meer zelfvertrouwen taken aanpakken: of uw kind nu last heeft van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met deze faalangsttraining pakt uw kind faalangst snel en goed aan!

Onderwerpen
✓ Wat is angst om te falen;
✓ Wanneer kun je angst hebben om te falen;
✓ Welke niet helpende gedachten heb je;
✓ Welke helpende gedachten kan je gebruiken;
✓ De baas worden over eigen gedachten.

Aantal deelnemers
6-10

Leeftijd
8-12 jaar
12-16 jaar

Opbouw
✓ Intakegesprek;
✓ De trainingen bestaan uit 6 bijeenkomsten van 1 uur per keer;
✓ Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Kosten
De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Weerbaarheid

Met behulp van deze training leert uw kind relaxter en met een stevige houding nieuwe situaties aan te gaan. Weerbaarheid betekent dat je jezelf kunt weren tegen iemand op een positieve manier, door duidelijk te maken aan die ander waar jouw grens ligt.

Onderwerpen
✓ wat is weerbaarheid en assertiviteit;
✓ wat kan ik goed en wat zijn mijn uitdagingen;
✓ stress herkennen en inschalen met de stressmeter;
✓ leren relativeren
✓ de baas worden over eigen gedachten;
✓ leren ontspannen en goed ademhalen;
✓ voor jezelf opkomen;
✓ nee leren zeggen en omgaan met kritiek;
✓ reageren op plagen en pesten.

Aantal deelnemers
6-10 deelnemers

Leeftijd
8-12 jaar

Opbouw
✓ intakegesprek
✓ De trainingen bestaan uit 6 tot 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur per keer.
✓ Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.
✓ Ouders ontvangen wekelijks een ouderbrief zodat zij precies weten wat er behandeld is en thuis nieuw geleerde vaardigheden en gedrag kunnen stimuleren.

Kosten
De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Ik leer leren

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Onderwerpen
✓ Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
✓ Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
✓ Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
✓ Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
✓ Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
✓ Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
✓ Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

Leeftijd
✓ Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
✓ Brugklassers
✓ Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
✓ Jongeren in het MBO en HBO

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af. De training is ook geschikt voor hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie over Ik leer leren kunt u kijken op de site https://ikleerleren.nl/

Kosten
De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.