Training

Hieronder vindt u een overzicht van ons actuele trainingsaanbod.

TOM training

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een autisme-spectrum stoornis de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen.

Doel

Het doel van de ToM (Theory of Mind) training is dat kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal(invoelend) gedrag vertonen, dat wil zeggen dat zij vaardiger worden in het inschatten van sociale situaties, zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunnen verplaatsen en daardoor gedrag van anderen beter begrijpen en hun gedrag ook beter op anderen kunnen afstemmen.

Aanpak

De ToM training is een groepstraining voor twee tot zes kinderen per groep, bestaande uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van één uur. De sessies hebben een vaste structuur. In het boek over de ToM training staan 200 werkvormen beschreven die weer gerubriceerd zijn in 54 voorbeeldsessies (in opklimmende moeilijkheidsgraad en gerubriceerd in bouwstenen van ToM). Hieruit wordt een keuze gemaakt afhankelijk van leeftijd en uitval of vertraging van ToM. De werkvormen zijn toegespitst op het oefenen van de bouwstenen van ToM, toegepast in de dagelijkse situatie. De kinderen krijgen na iedere sessie huiswerkopdrachten mee waar ze in het kader van transfer hun ouders en/of leerkracht bij betrekken.

Doelgroep

De training is gericht op kinderen van 4 -12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een IQ van minimaal 70.

Locatie

De TOM training vindt zoveel mogelijk plaats in de vertrouwde omgeving van het kind op school. Als dit niet mogelijk is, wordt de training gegeven op locatie van ZMT aan de varviksingel 210 in Enschede.

Kosten

De kosten van deze training kunt u vinden bij tarieven en vergoeding.

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Aanmelden voor de TOM training kan op verwijzing van school, huisarts of andere betrokken instantie.

Executieve functies

Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind en kunnen hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Doel

Het doel van Beter Bij de Les is om executieve functies te verbeteren zodat kinderen uiteindelijk minder ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Daarnaast krijgen de ouders en leerkracht meer inzicht in gedrag dat gerelateerd is aan executief functioneren en worden vaardigheden aangereikt zodat het kind ook thuis en in de klas gericht ondersteund wordt.

Doelgroep

Beter Bij de Les is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met zwakke executieve functies in de bovenbouw van het primair (reguliere, speciaal basis en speciaal) onderwijs. Kinderen met zwakke executieve functies hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Beter Bij de Les richt zich ook op het ondersteunen van leerkrachten en ouders.

Aanpak

De Beter Bij de Les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school wordt getraind gedurende 45-60 minuten (circa 6 tot 7 weken) onder begeleiding van een trainer. Iedere trainingssessie bevat de volgende elementen: psycho-educatie, neuropsychologische oefening, schoolse oefening, werkgeheugentraining en transfer naar de klas. Voor ouders en leerkrachten wordt een drietal bijeenkomsten georganiseerd.

Onderzoek

Er zijn een tweetal grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van Beter Bij de Les. In het eerste onderzoek werden 105 kinderen met ADHD (tussen de 8 en 12 jaar) random toegewezen aan de Beter Bij de Les of de Cogmed werkgeheugen training. Alle kinderen gingen significant vooruit op een groot aantal neurocognitieve uitkomstmaten en verbeteringen waren ook zichtbaar op ouder en leerkracht gerapporteerde vragenlijsten van ADHD gerelateerd gedrag en executief functioneren. Door het ontbreken van een derde controle groep kunnen potentieel storende factoren zoals test-hertest effecten of verwachtingseffecten van ouders en leerkrachten echter niet uitgesloten worden. Eveneens werd gevonden dat leerprestaties en kwaliteit van leven voor de groep als geheel niet significant verbeterden. Echter, resultaten van de tweede studie lieten zien dat kinderen met betere volgehouden aandacht- en verbale werkgeheugenvaardigheden bij aanvang van de training meer profiteerden van de Beter Bij de Les training. Deze groep kinderen liet onder andere op leerprestaties en kwaliteit van leven een vooruitgang zien.

Kosten

Voor meer informatie over de kosten en vergoedingsmogelijkheden van deze training kunt u kijken op de pagina tarieven en vergoedingen.

Locatie

De training wordt gegeven in afstemming met school tijdens schooltijd op locatie van school in de vertrouwde omgeving van het kind.

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Prikkelverwerking

In de training Wiebelen en Friemelen gaan we aan de slag met het verwerken van prikkels.

Geluiden, geuren en kleuren… de hele dag heb je prikkels om je heen. Misschien vind je dat prima. Maar het kan ook zijn dat je juist veel méér prikkels wilt; of minder, omdat je er vaak last van hebt. Misschien ben je wel onderprikkeld of overprikkeld. In deze training ga je leren over zintuigen en prikkels. Als jij ontdekt wat je nodig hebt – veel en sterke zintuigen en prikkels of weinig en zwakke zintuigprikkels – én weet hoe je daar zelf voor kunt zorgen, voel je je veel beter!

Voor wie

Deze training is gericht op kinderen die last hebben van over- of onderprikkeling, druk gedrag en/of (faal)angst. Het kind leert vertrouwen op wat het lichaam vertelt en wat er gedaan kan worden om zich beter te voelen.

Opbouw

De training bestaat uit een aantal bijeenkomsten die na schooltijd plaatsvinden. Uw kind krijgt een werkboek met oefeningen en opdrachten die ze thuis kunnen doen, zodat het geleerde in de praktijk wordt gebracht en er nieuwe gewoontes kunnen ontstaan.

In de training ga je ontdekken dat:

✓Je zeven zintuigen hebt (ja zeven, geen vijf!)
✓Er de hele tijd prikkels bij je binnenkomen, via je zintuigen.
✓Die prikkels soms heel erg fijn voelen en soms helemaal niet.
✓Prikkels een reden kunnen zijn dat je je soms niet prettig voelt.
✓Prikkels ook een oplossing kunnen zijn om je weer fijner te kunnen voelen.
✓Je een ‘prikkelfilter’ in je hoofd hebt.
✓Het prikkelfilter voor iedereen anders werkt.
✓Onderprikkeld zijn betekent dat je meer en sterkere prikkels nodig hebt.
✓Overprikkeld zijn betekent dat je minder of zwakkere prikkels wilt.
✓Je veranderingen in je omgeving kunt maken om je fijner te voelen.

Aantal deelnemers

3 á 4

Leeftijd

7-13

Meer informatie

Uitgeverij Pica

Of mail ons: info@zorgmaatschaptwente.nl

Locatie

De training wiebelen en friemelen wordt gegeven op locatie van ZMT aan de Varviksingel 210 in Enschede

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Faalangst

Koele Bikkels 8-12 en 12-16 jaar

Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken: of je nu last hebt van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met de faalangsttraining ‘Koele Bikkels’ pak je jouw faalangst snel en goed aan! De kern van onze Bikkeltrainingen zit hem in een andere manier van denken: Bikkeldenken. Maar ook leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding houden faalangst op afstand.

Voor wie?

We bieden een training voor jongens en meisjes van 8-12 jaar én een groep voor jongens en meisjes van 12-16 jaar.

Inhoud training

De trainingen bestaan uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze faalangsttraining ‘Koele Bikkels’:

✓Wat is faalangst / soorten faalangst
✓Stress herkennen en inschalen
✓Leren relativeren
✓De baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
✓Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
✓Leren ontspannen en juist ademhalen
✓Goed voorbereiding op je taken: beter plannen
✓Gebruik van je eigen Bikkelprotocol als hulpmiddel voor je faalangst

Praktische informatie

Afhankelijk van de werkwijze van jouw Bikkeltrainer, wordt er in de meeste gevallen gestart met een telefonisch of persoonlijk intakegesprek met ouders. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken en bekeken of een faalangsttraining aansluit bij de wensen. In sommige gevallen sluit bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining zoals ‘Bikkels in de dop’ beter aan.

Bij deelname ontvangt het kind de uitgebreide werkmap “Koele Bikkels” vol met belangrijke informatie, heldere uitleg en werkbladen, inclusief informatie per bijeenkomst voor ouders. Na iedere bijeenkomst wordt er een “thuisopdracht” meegegeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het oefenen van nieuw geleerde vaardigheden.

Locatie

Varviksingel 210, 7512 ET in Enschede

Start

Bij voldoende aanmeldingen starten wij eind november 2021 een nieuwe training voor de leeftijd 12 tot 16 jaar.

Kosten

€300,- p.p. (4 lessen van 1,5 uur + intakegesprek + lesmateriaal).

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Schoolprestaties

Ik Leer Leren is een training voor kinderen vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

Onderwerpen
✓ Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
✓ Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
✓ Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
✓ Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
✓ Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
✓ Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
✓ Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

Opbouw

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur die na schooltijd plaatsvinden op locatie Varviksingel 210 in Enschede. Elke bijeenkomst kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en concentreren spelen in iedere bijeenkomst een belangrijke rol. Daarnaast heeft iedere bijeenkomst een eigen thema. Je krijgt een werkboek mee naar huis om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Bijeenkomst 1: Vaststellen doelen van de training en ontdekken van de eigen leervoorkeuren.
Bijeenkomst 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie-strategieën.
Bijeenkomst 3: Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen.
Bijeenkomst 4: Leren omgaan met concentratie.
Bijeenkomst 5: Leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek.

Leeftijd
✓ Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
✓ Brugklassers
✓ Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
✓ Jongeren in het MBO en HBO

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af. De training is ook geschikt voor hoogbegaafde kinderen.

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie over Ik leer leren kunt u kijken op de site Ik leer leren

U kunt ons ook mailen: info@zorgmaatschaptwente.nl

Locatie

De training Ik leer leren wordt gegeven in overleg met school op locatie van school. Als dit niet mogelijk is, wordt de training gegeven op locatie van ZMT aan de Varviksingel 210 in Enschede

Aanmelden

Neem met ons contact op door het invullen van het contactformulier.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Tarieven en vergoeding voor meer informatie.