Over Ons

ZMT Jeugd & Gezin bestaat uit een specialistisch team met een orthopedagoog generalist, orthopedagoog in opleiding tot generalist, psychodiagnosticus, gezinsbegeleider & sensorische integratietherapeut.


Vergoeding en Tarieven

VERGOEDING VANUIT DE GEMEENTE

Voor een zorgverwijzing kunt u onder andere terecht bij uw eigen huisarts. De huisarts kan ons rechtstreeks een verwijzing doorsturen via Zorgdomein. Wij zullen aan de hand van de verwijzing contact met u opnemen voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

ZMT heeft een contract met Samen14. Wij hebben een contract met de volgende gemeenten: Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Losser en Oldenzaal. U heeft vanuit uw gemeente recht op volledige vergoeding als het gaat om jeugdtrajecten. De kosten worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd. U hoeft voor jeugdbeschikkingen geen eigen bijdrage te betalen. Een traject kan gestart worden als de beschikking vanuit de gemeente afgegeven is. Is er nog geen beschikking afgegeven? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.

VERWIJZING

U kunt op 3 manieren voor vergoede zorg in aanmerking komen:

1. Door middel van een zorgtoewijzing naar ZMT via de gemeenteconsulent van uw gemeente.
2. Door middel van een verwijzing van een (huis)arts.
3. Door middel van een gecertificeerde instelling als jeugdzorg, William Schrikker groep.

Wij geven altijd de mogelijkheid om eerst een kennismaking te plannen. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat wij doen, hoe wij werken en wat er voor nodig is om ondersteuning te ontvangen vanuit ZMT. Aan de hand van het kennismakingsgesprek kunt u beslissen of u ondersteuning wilt ontvangen vanuit ZMT. Mochten we besluiten niet met elkaar verder te gaan, dan is het kennismakingsgesprek gratis.

TARIEVEN 2020

Onze diensten kunnen ook particulier betaald worden. Zie hieronder de tarieven:

– Diagnostiek kind en jeugd: € 90,- per uur
– Behandeling: € 80,- per uur
– Begeleiding: € 55,- per uur
– Faalangsttraining € 300,- p.p
– Weerbaarheidstraining € 399,- p.p
– Sociale vaardigheidstraining € 399,- p.p

Ons team

Monique Kock

Jeugd- en gezinsbegeleider, psychodiagnosticus, trainer faalangst, weerbaarheid en sociale vaardigheden en mede-eigenaar 

Binnen ZMT heb ik meerdere functies. Ik bied jeugd- en gezinsbegeleiding, diagnostiek en trainingen. Sinds 2006 ben ik werkzaam met kinderen, jongeren en gezinnen die bijzondere aandacht nodig hebben. Als klein meisje droomde ik al om later met kinderen en jongeren te mogen werken. Ik heb de stap gezet om mijn droom waar te maken en heb ter aanvulling op mijn Hbo opleiding tot psychodiagnosticus, de post-Hbo opleiding tot kinder- en jeugdcoach aan het Atma instituut te Amersfoort gevolgd.

06 – 82 36 78 00
m.kock@zorgmaatschaptwente.nl

Ronald

Psychomotore therapeut en Sensorische integratie therapeut

Na mijn studie bewegingsagogie aan het C.I.O.S. te Overveen ben ik 14 jaar werkzaam geweest binnen de sportwereld. Vanaf 1997 ben ik als bewegingsagoog en later als psychomotorische therapeut aan het werk met mensen met een verstandelijke beperking binnen een instelling in de regio Twente.
Met veel plezier werk ik hier met verschillende doelgroepen (autisme, hechtingsproblematiek, NAH, ADHD, PDD-Nos) en heb veel ervaring opgedaan in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
Naast deze opleidingen heb ik me gespecialiseerd als sensorische integratie therapeut en
casemanager binnen de zorg.
In 2014 ben ik op kleinschalige wijze begonnen met mijn eigen praktijk.

Inge Broenink 

Orthopedagoog en mede-eigenaar

Als orthopedagoog bied ik diagnostiek, ouderbegeleiding en behandeling. Ik heb de studie Pedagogische Wetenschappen afgerond met als afstudeerrichting Orthopedagogiek en de twee hoofddifferentiaties: ‘Jeugdzorg’ en ‘Opvoeding en ondersteuning aan mensen met een beperking’. De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen. Ik wil me graag blijven ontwikkelen, daarom volg ik momenteel een opleiding tot orthopedagoog generalist.

06 – 82 92 82 51
i.broenink@zorgmaatschaptwente.nl

Leonie

Orthopedagoog generalist

Binnen ZMT ben ik als orthopedagoog generalist en regiebehandelaar betrokken bij de diagnostiektrajecten. Ik kijk en lees mee met de onderzoekers en bespreek met hen op welke manier het onderzoek en de uitkomsten vorm gegeven kunnen worden. Ik ben vooral achter de schermen betrokken bij het proces van het onderzoek. Ook kan aan mij advies gevraagd worden tijdens een behandeltraject. Naast mijn werkzaamheden voor ZMT werk ik als zelfstandig orthopedagoog generalist bij verschillende organisaties waar ik mij bezig houd met diagnostiek, advies, behandeling en wetenschappelijk onderzoek.

Karin Lenderink

Ambulant begeleider en mede-eigenaar

Op het gebied van jeugd bied ik als ambulant begeleider ondersteuning aan  jeugd en gezin.

Vanaf 2006 werk ik in de hulpverlening en heb ik ervaring opgedaan als persoonlijk begeleider, pedagogisch medewerker, groepsleider en activiteiten begeleider. Mijn achtergrond is SPW/SPH en ben recent gestart met Toegepaste Psychologie, om nog meer voor mijn cliënten te kunnen betekenen.

Ik ben een echt gevoelsmens en in mijn begeleiding staat het werken vanuit positiviteit centraal. We kijken ook naar mogelijkheden, in plaats van alleen naar beperkingen. Verder zeggen cliënten dat ik help problemen op te lossen, aandacht heb voor hun persoonlijke ontwikkeling en dat ik goed kan luisteren, structureren en organiseren. De onderlinge vertrouwensband is het belangrijkste in de begeleiding, vandaar het motto “Samen op weg”.

k.lenderink@zorgmaatschaptwente.nl
06 – 31 90 24 37

Missie en Visie

Onze missie is helder! Wij bieden kinderen, jongeren en ouders ondersteuning zodat zij weer lekker in hun vel zitten en gelukkig kunnen zijn! Door middel van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid krijgen kinderen, jongeren en ouders handvatten aangeboden. Met deze handvatten zijn zij in staat situaties anders te benaderen, ander gedrag te laten zien en creatieve oplossingen toe te passen.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

EENVOUDIG
Wij zijn een kleinschalige praktijk. Heel bewust hebben we gekozen voor een eenvoudige inrichting van onze praktijk. Op deze manier kunnen we snel schakelen waar dat nodig is.

DESKUNDIG
We streven ernaar om kwalitatief goede zorg te leveren. Om deze kwaliteit uit te dragen, heeft ZMT zich aangesloten bij beroepsverenigingen NVO en de VVP. Daarnaast zijn Monique en Inge ook SKJ geregistreerd.

TRANSPARANT
Transparant zijn vinden we heel belangrijk. Samen kijken we welk traject het beste past. Kijkend naar ieders wens worden er samen doelen opgesteld, geëvalueerd en behaald.

HANDELINGSGERICHT WERKEN
ZMT kijkt naast de problemen ook naar de behoeften, kwaliteiten en vaardigheden van het kind, de jongeren en/of de ouder(s). Het doel is niet diagnosticeren, maar een passend advies te geven, zodat handelingsgericht aan de slag kan worden gegaan.

Samenwerkingspartners

STUDIEKEUZE ADVIES

StudieKeuzeAdvies is een samenwerkingspartner van ZMT. Monique is studiekeuzecoach vanuit StudieKeuzeAdvies. Weet jij nog niet goed wat je wilt studeren? Of blijkt jouw eerste studiekeuze toch niet helemaal de juiste te zijn? Monique kan jou als studiekeuzecoach helpen! In een aantal sessies ga je aan de slag om een studiekeuze te maken die echt bij jou past! 

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede