Ambulante Begeleiding

Ben je op zoek naar ondersteuning zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven? Als ambulante begeleiders komen we bij u thuis om u te ondersteunen. Wij ondersteunen op verschillende leefgebieden bijvoorbeeld:

– het aanleren van een gezonde levensstijl;
– structuur aanbrengen in het huishouden;
– ondersteunen bij het op orde brengen/houden van jouw administratie;
– het zoeken en volhouden van een daginvulling;
– het meegaan naar belangrijke gesprekken/ contacten met instanties;
– het aanleren van sociale vaardigheden.

WERKWIJZE

ZMT werkt met duo begeleiding. Dit betekent dat er altijd een eerste en tweede persoonlijk begeleider bij u betrokken is. Wij kiezen voor deze werkwijze om ervoor te zorgen dat er tijdens vakantie of ziekte van de eerste persoonlijk begeleider begeleiding beschikbaar is. Ook houden we op deze manier de kwaliteit en professionaliteit hoog. Immers twee mensen weten meer dan één.

De eerste persoonlijk begeleider is jouw aanspreekpunt. Samen spreek je af wanneer en hoeveel begeleiding je wilt hebben. Het aantal uur begeleiding kan eventueel ook verdeeld worden over een eerste en tweede persoonlijk begeleider. Hoeveel uren begeleiding je ontvangt, ligt aan jouw hulpvraag en aan de afgegeven beschikking vanuit de Gemeente.

In het intakegesprek heb je aangegeven wat je nog graag wilt leren of waar je ondersteuning bij nodig hebt. Deze informatie wordt beschreven in het start-begeleidingsplan. in de eerste 6 weken van de begeleiding wordt het start-begeleidingsplan gemaakt en ondertekent.

Na de eerste 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. Hierin bespreken we hoe de eerste 3 maanden zijn gegaan, of de leerdoelen kloppen die in het start-begeleidingsplan staan en hoe we hier aan gaan werken de komende tijd. Bij dit gesprek ben jij, de persoonlijk begeleider(s) en eventuele andere hulpverleners aanwezig. De gegevens uit dit gesprek worden vastgelegd in een evaluatieverslag en het definitieve begeleidingsplan.

Daarna is er in principe elk half jaar een evaluatiegesprek. Tijdens het evaluatiegesprek wordt met jou. de persoonlijk begeleider(s) en eventueel anderen gesproken over de afgelopen 6 maanden en hoe het gaat met jouw leerdoelen. Van het evaluatiegesprek wordt een evaluatieverslag gemaakt. Ook zal het begeleidingsplan worden aangepast daar waar nodig. De begeleiding vanuit ZMT wordt zo nodig verlengd en er worden nieuwe leerdoelen opgesteld. Ook kan het zijn dat na het evaluatiegesprek de begeleiding (stapsgewijs) wordt afgesloten.

 

Wil je meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Vergoeding en Tarieven voor meer informatie.

 

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede