Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie

Welkom op de website van Zorg Maatschap Twente.
ZMT is er voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders die behoefte hebben aan ondersteuning thuis en/of op school. Zij kunnen bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek, begeleiding en behandeling. Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en deskundigheid staan bij ons voorop. We kijken samen met u naar uw klachten, behoeften en wensen. Door middel van het vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid streven we ernaar dat kinderen, jongeren en ouders weer lekker in hun vel zitten en gelukkig kunnen zijn!

ZMT is gevestigd in Enschede. Daarnaast ondersteunen we in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Borne en Losser.
Om deskundigheid te kunnen waarborgen, zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), de Vereniging van Pscychodiagnostisch Werkenden (VVP), Het registerplein, de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en/of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Bent u benieuwd welke vormen van diagnostisch onderzoek, begeleiding en behandeling we bieden? Neem gerust een kijkje op onze website.
Graag tot ziens in onze praktijk!

Wachttijden
✓ Diagnostiek: 3 tot 6 weken;
✓ Behandeling: geen wachttijd;
✓ Ouderbegeleiding: geen wachttijd;
✓ Ambulante begeleiding: geen wachttijd;
✓ Handelingsgericht advies scholen: geen wachttijd;
✓ Coaching: geen wachttijd.

Maatregelen corona 2021
✓ Afspraken gaan door mits de cliënt en de zorgverlener (24 uur lang) klachtenvrij zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd aan de cliënt en/of ouders/verzorgers.
✓ Mocht u en/of uw kind klachten ervaren zoals (neus)verkoudheid, hoesten, koorts. Dan wordt u verzocht om niet naar de locatie te komen en dit tijdig te melden, zodat overlegd kan worden hoe de ondersteuning voortgezet gaat worden. Hierbij kan gedacht worden aan beeldbellen, telefonisch contact of het verzetten van de afspraak.
✓ Er worden op de locatie voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo worden er geen handen geschud en worden de handen regelmatig gewassen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk afstand gehouden. Wij vragen u bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

Wij blijven de ontwikkelingen in de gaten houden, mochten er nieuwe maatregelen komen, dan informeren we u hierover.